Procedura zgłaszania naruszeń

Procedura zgłaszania naruszeń prawa (ochrona sygnalistów)

System zgłaszania funkcjonuje na podstawie przepisów dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października
2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii.

Procedura zgłaszania naruszeń w "Społem" Powszechnej Spółdzielni
Spożywców w Bytomiu  została wprowadzona Uchwałą Zarządu nr 13/2023   z
dnia  15.11.2023 r.

Aktualnie nie ma jeszcze uchwalonych przepisów implementujących
szczegółowo ww. dyrektywę do systemu prawnego w Polsce.

Pliki do pobrania: