Zarząd

Zarząd "Społem" PSS w Bytomiu:

Barbara Kulikowska - Prezes Zarządu

Joanna Sądel - W-ce Prezes ds. Finansowych

Rada Nadzorcza "Społem" PSS w Bytomiu:
1. Elżbieta Kloc - Przewodnicząca
2. Lucyna Mikołajczak - Z-ca Przewodniczącej
3. Gabriela Korbel - Sekretarz
4. Małgorzata Biegaj - Członek Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza obraduje w każdą środę w godz. 10-13
Tel.kontaktowe:  centr. 32/ 396 73 16 lub bezpośredni  32/ 396 73 37.