Zarząd

Zarząd "Społem" PSS w Bytomiu:

1. Barbara Kulikowska - Prezes Zarządu

2. Urszula Smyk - Wiceprezes Zarządu ds.Ekonomicznych Główny Księgowy

Rada Nadzorcza "Społem" PSS w Bytomiu:


1. Elżbieta Kloc - Przewodnicząca
2. Barbara Sobek - Z-ca przewodniczącego
3. Mirosława Chochół - Sekretarz

Członkowie Rady Nadzorczej :

1. Lucyna Mikołajczak
2. Małgorzata Biegaj

Rada Nadzorcza obraduje w każdą środę w godz. 10-13
Tel.kontaktowe:  centr. 32/ 396 73 16 lub bezpośredni  32/ 396 73 37.